ஜூலை 28, 2020

Vegetable Chapati Recipe in Tamil

Vegetable Chapati Recipe in Tamil


INGREDIENTS:

Whole wheat flour - 4 cup

Shredded carrot - 1/2 cup

Shredded Broad Beans (அவரைக்காய்) 1/4 cup

Shredded Beans - 1/4 cup

Shredded Cabbage - 1/2 cup

Coriander Leaves, Chillies as per your need

Cooked potatoes - 1 cup

Salt - to taste

Oil - to cook


PREPARATION:

Cut coriander leaves, into fine pieces. Mash the cooked potatoes. 

In a bowl mix all the ingredients (including vegetables) except oil for cooking to make a dough. 

Now make small 2 inch balls and flatten them. 

Heat a tawa and add oil as needed. Now cook the flatten dough until it is cooked both sides and serve.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Cinemugam Posts

திருமண வயது வந்தும் சிங்கிளாக இருக்கும் நாயகிகள் யார் யார்- ஒரு லிஸ்ட்   அதிக வயது வித்தியாசத்தில் திருமணம் செய்து கொண்ட பிரபலங்கள் – முழு வ...